eu estou casado cunha portuguesa de Fafe e entendome perfectamente ca familia da miña muller i eles ententenme a min perfectamente,mentras que se falo o español non me entenden