Vos deixe la convocatoria:

Eixos principis no negociables dels quals parlen, aplicats en la politica, son els següents: