Les dades són espectaculars. A Catalunya hem passat, segons aquest estudi, de 181.590 immigrants el gener del 2.000 a 940.000 el gener del 2006. Em pregunto quin sistema sanitari, educatiu, etc. pot...