Tot em sembla molt interessant. Però és una llàstima que se seguisca parlant de la nostra llengua gastant una altra
Salut a tots