Em presento amb el pseudònim(nick) Don Armani, doncs bé sóc un català concretament de la ciutat de Barcelona que vol expressar el seu sentiment unitari i plural, com molts altres més que vivim al...