Búsqueda avanzada de temas en el foro

Resultados 1 al 9 de 9
Honores2Víctor
 • 1 Mensaje de Hyeronimus
 • 1 Mensaje de

Tema: "Els Segadors"

 1. #1
  Avatar de Lo ferrer
  Lo ferrer está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  04 mar, 05
  Ubicación
  Hispanistán
  Mensajes
  1,255
  Post Thanks / Like

  "Els Segadors"

  "Els Segadors".

  Durant aquests darrers anys la Generalitat, amb la seva maquinària política i econòmica ha avançat en la desnacionalizació d´Espanya per a invertar-se una artificial nació catalana.

  Un dels seus mites es la cançó popular catalana "Els Segadors", que fou declarada himne oficial de Catalunya pel Parlament el 17 de febrer de 1993.

  Aquesta intenciò no era nova, doncs provenía del segle XIX. El que els diputats que van votat aquesta proposta li amaguen al nostre poble, és que la cançó actual, lluny d´estar "profundament arrelada en la nostra història", és una brutal falsificació feta a la fi del segle passat. Aquesta no hi té res a veure amb la revolta de 1640, que d´altra banda, i encara que després seria manipulada, no es va iniciar amb cap motivació separatista (l´aixecament va produir-se als crits de "Visca la fe de Christ"!, "Visca lo rey d´Espanya, nostre senyor!" y "Muyra lo mal govern!").

  La lletra del cant original, que palesava la religiositat profunda del poble català, recollia dites com les següents:

  ".../cremen albes y casulles, los calzes y les patenes, /y el Santíssim Sagrament, alabat sía per sempre/.../On es vostre capitá? Quina es vostra Bandera? / Varen treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre./ Aquí s nostre capità, aquesta es nostra Bandera /..."

  El 1899, després de les modificacions musicals fetes pel mestre Alió, "La Nació Catalana", va convocar un concurs per premiar una lletra que reemplacés l´autèntica, a la qual modificació es van oposar en rodó les nostres personalitats més assenyalades. Després de sostenir, majoritàriament, que d´altres cançons populars n´eren més escaients per ésser adoptades com a himne, van manifestar que, en cap dels casos, la lletra original d´Els Segadors no devia substituir-se:

  "...Suposo que´s buscarà una lletra millor... donchs no crech que hi hagi á Catalunya qui la pugui fer de mérit igual ni de bon tros. Y quan aqueix poeta hi fos, y quan sortís ab una cansó mès bella è inspirada ¡quin català no la deixaría per la antiga? ¿Quin fill cambiaría las joyas de la mare per unas altras, baldament fossin les millors del mon? La antiga veritable cansó dels "Segadors" es, tot en una pessa, una pàgina de nostra historia, ... nua professiò de fé de nostres avis... Qui li vol pendre aixó, no digui pas que l´estima".

  Jacinto Verdaguer

  "...Considero una especie de profanació posar la má en els antichs símbols, en els quals el misteri de la antiguitat aumenta l´interés artistich... Qui fassi la nova lletra no es facil que se senti dels cops com aquell poble que poestisá l`antich cant, y aixís sa poesía no será sentida, sinó sentimental".

  Joseph Torras i Bages.

  Malgrat d´aquests i d´altres dictàmens de pes, el falsejament nacionalista va proseguir, tot bescanviant la nostra cançó popular tradicional de plany, en un himne de caire separatista, ple d´odi (amb el nou "bon cop de falç") i mancat de tota refèrencia religiosa. No anava equivocat mossèn Collell en les seves apreciacions:

  "...y respecte á si convé ó no modificar la lletra, sols diré, que si en la cansó dels "Segadors" no s`hi sentís tan vibrant la nota religiosa, y sols hi dominés un udol imprecatori: no haurían pensat los de "La Nació Catalana" en obrir un concurs per a premiar una lletra nova que´s pot assegurar per endavant que será lletra morta"

  Jaume Collell "Esclat"


  Font: http://www.arbil.org/(28)sega.htm

  "Donau abric a Espanya, la malmenada Espanya
  que ahir abrigava el món,
  i avui és com lo cedre que veu en la muntanya
  descoronar son front"

  A la Reina de Catalunya

 2. #2
  Avatar de Lo ferrer
  Lo ferrer está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  04 mar, 05
  Ubicación
  Hispanistán
  Mensajes
  1,255
  Post Thanks / Like

  Re: "Els Segadors"

  I bé, contra la manipulació...  ...imaginació.
  Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  "Donau abric a Espanya, la malmenada Espanya
  que ahir abrigava el món,
  i avui és com lo cedre que veu en la muntanya
  descoronar son front"

  A la Reina de Catalunya

 3. #3
  Avatar de Litus
  Litus está desconectado "El nombre de España, que hoy
  Fecha de ingreso
  11 may, 05
  Mensajes
  844
  Post Thanks / Like

  Re: "Els Segadors"

  Este articulo es de un miembro del MPC y fue publicado en el Esclat. De la misma forma que antes fue publicado en una revista-cartel de l Bloc Català llamada Lealtad.
  Los de Arbil nos han cogido muchos de esos articulos. No pasa nada, al contrario es positivo, pero por lo menos podrian indicar la procedencia.

 4. #4
  Avatar de zurtz
  zurtz está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  05 jul, 07
  Ubicación
  Iberia
  Mensajes
  299
  Post Thanks / Like

  Re: "Els Segadors"

  Letra Original:
  ¡Cataluña, condado grande,
  quién te ha visto tan rica y llena!
  Ahora el rey Nuestro Señor
  declarada nos tiene la guerra.

  ¡Segad a ras!
  Segad a ras,
  que la paja va cara!
  ¡Segad a ras!
  El gran conde de Olivares
  siempre le susurra a la oreja:
  -Ahora es hora, nuestro rey,
  ahora es hora que hagamos guerra.-

  Contra todos los catalanes,
  ya veis cuál han hecho:
  siguieron villas y lugares
  hasta el lugar de Río de Arenas;

  han quemado un sagrado lugar,
  que Santa Paloma se llamaba;
  queman albas y casullas,
  y caporales y patenas,
  y el Santísimo Sacramento,
  alabado sea por siempre.

  Mataron un sacerdote,
  mientras la misa decía;
  mataron un caballero,
  en la puerta de la iglesia,
  Don Luis de Furrià,
  y los ángeles le hacen gran fiesta.

  El pan que no era blanco
  decían que era demasiado negro:
  lo daban a los caballos
  sólo por asolar la tierra.

  Del vino que no era bueno,
  abrían los grifos,
  lo echaban por las calles
  sólo para regar la tierra.

  En presencia de sus padres
  deshonraban las doncellas.
  Dan parte al Virrey,
  del mal que aquellos soldados hacían:

  -Licencia les he dado yo,
  mucha más se pueden tomar.-
  Sintiendo respuesta parecida,
  enarbolan la bandera;
  en la plaza de San Jaime,
  fueron las dependencias.

  A vista de todo esto
  es alborotada la tierra:
  empiezan a quitar gente
  y enarbolar las banderas.

  Entraron en Barcelona
  mil personas forasteras;
  entran como segadores,
  cómo éramos en tiempo de siega.

  De tres guardias que hay,
  ya han matado a la primera;
  mataron al Virrey,
  en el entrante de la galera;
  mataron a los diputados
  y los jueces de la Audiencia.

  Estad alerta, catalanes;
  catalanes, estad alerta:
  mirad que así os lo harán,
  cuando estén en vuestras tierras.

  Fueron a la prisión:
  dan libertad a los presos.
  El obispo los bendijo
  Con la mano derecha y la izquierda:

  -¿Dónde está vuestro capitán?
  ¿Dónde está vuestro bandera?-
  Sacaron al buen Jesús
  del todo cubierto con un velo negro:

  -Aquí está nuestro capitán,
  esta es nuestra bandera.-
  A las armas catalanes,
  ¡Que nos ha declarado la guerra!

  ¡Segad a ras!
  Segad a ras,
  ¡Que la paja va cara!
  ¡Segad a ras!

 5. #5
  Avatar de zurtz
  zurtz está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  05 jul, 07
  Ubicación
  Iberia
  Mensajes
  299
  Post Thanks / Like

  Re: "Els Segadors"

  en catalá:

  Catalunya, comtat gran,
  qui t'ha vist tan rica i plena!
  Ara el rei Nostre Senyor
  declarada ens te la guerra.

  Segueu arran!
  Segueu arran,
  que la palla va cara!
  Segueu arran!
  Lo gran comte d'Olivars
  sempre li burxa l'orella:
  -Ara es hora, nostre rei,
  ara es hora que fem guerra.-

  Contra tots els catalans,
  ja veieu quina n'han feta:
  seguiren viles i llocs
  fins al lloc de Riu d'Arenes;

  n'han cremat un sagrat lloc,
  que Santa Coloma es deia;
  cremen albes i casulles,
  i caporals i patenes,
  i el Santíssim Sagrament,
  alabat sia per sempre.

  Mataren un sacerdot,
  mentre que la missa deia;
  mataren un cavaller,
  a la porta de l'església,
  en Lluís de Furrià,
  i els àngels li fan gran festa.

  Lo pa que no era blanc
  deien que era massa negre:
  el donaven als cavalls
  sols per assolar la terra.

  Del vi que no era bo,
  n'engegaven les aixetes,
  el tiraven pels carrers
  sols per regar la terra.

  A presencia dels parents
  deshonraven les donzelles.
  Ne donen part al Virrei,
  del mal que aquells soldats feien:

  -Llicència els he donat jo,
  molta més se'n poden prendre.-
  Sentint resposta semblant,
  enarboren la bandera;
  a la plaça de Sant Jaume,
  n´hi foren les dependències.

  A vista de tot això
  s'és avalotat la terra:
  comencen de llevar gent
  i enarborar les banderes.

  Entraren a Barcelona
  mil persones forasteres;
  entren com a segadors,
  com érem en temps de sega.

  De tres guàrdies que n'hi ha,
  ja n'han morta la primera;
  ne mataren al Virrei,
  a l'entrant de la galera;
  mataren els diputats
  i els jutges de l'Audiència.

  Aneu alerta, catalans;
  catalans, aneu alerta:
  mireu que aixís ho faran,
  quan seran en vostres terres.

  Anaren a la presó:
  donen llibertat als presos.
  El bisbe els va beneir
  Amb la ma dreta i l'esquerra:

  -On es vostre capità?
  On és vostre bandera?-
  Varen treure el bon Jesús
  Tot cobert amb un vel negre:

  -Aquí és nostre capità,
  aquesta es nostre bandera.-
  A les armes catalans,
  Que ens ha declarat la guerra!

  Segueu arran!
  Segueu arran,
  que la palla va cara!
  Segueu arran!


 6. #6
  Avatar de mmorillo
  mmorillo está desconectado Miembro graduado
  Fecha de ingreso
  12 mar, 06
  Mensajes
  61
  Post Thanks / Like

  Re: "Els Segadors"

  Cita Iniciado por Litus Ver mensaje
  Este articulo es de un miembro del MPC y fue publicado en el Esclat. De la misma forma que antes fue publicado en una revista-cartel de l Bloc Català llamada Lealtad.
  Los de Arbil nos han cogido muchos de esos articulos. No pasa nada, al contrario es positivo, pero por lo menos podrian indicar la procedencia.

  Estimado Litus

  Si te fijas viene citado autor y fuente
  Quizá si que debieran poner hiperenlace o a lo mejor no existía

 7. #7
  Avatar de Hyeronimus
  Hyeronimus está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  16 ene, 07
  Mensajes
  19,799
  Post Thanks / Like

  La verdadera letra del himno de Cataluña... que los nacionalistas ocultan

  La verdadera letra del himno de Cataluña... que los nacionalistas ocultan  "Els Segadors” fue declarado himno oficial de Cataluña por la “Generalitat”, el 17 de febrero de 1993. Pero la letra, por otro lado cargada de odio hasta el horror ("bon cop de falç": “buen golpe de hoz”), que desde los poderes políticos se difunde como auténtica sin el más mínimo rubor, no lo es en absoluto:
  Se trata de una adulteración que data de los últimos años del S. XIX. Concretamente de 1899, fecha en el que la organización "La Nació Catalana" convocó un concurso para reemplazar la letra original, que en nada satisfacía las ínfulas modernistas y liberales del incipiente nacionalismo de la burguesía catalana, pero que evidentemente, en su momento fue rechazada por el pueblo y por la mayoría de la verdadera élite intelectual catalana de aquellos años.
  Citaremos como ejemplo la opinión deJacinto Verdaguer. al enterarse de la existencia de dicho concurso para cambiar la letra de Els Segadors:
  "...pues no creo que haya en Cataluña quien la pueda hacer de mérito igual ni de buen trozo. Y cuando ese poeta exista, y cuando saliese con una canción más bonita e inspirada ¿que catalán no la dejaría por la antigua? ¿Qué hijo cambiaria las joyas de su madre por otras, aunque fueran estas las mejores del mundo? La antigua verdadera canción de "Els Segadors" es, todo en una pieza, una página de nuestra historia,...una procesión de fe de nuestros abuelos...Quien les quiera quitar eso, que no diga que les quiere".
  Yo les diré quién “cambiaría las joyas de su madre por otras” o la letra de las canciones por las que derramaron la sangre nuestros antepasados: ¡¡¡Los apátridas nacionalistas, hijos del liberalismo destructor que niega el respeto a la verdad de nuestra historia y de nuestras tradiciones!!!... sea ese nacionalista jacobino y españolista, o bien catalanista y separatista. Ambos desconocedores de su historia en el mejor de los casos, o directamente traidores a sus antepasados y a sus hijos en el peor.
  Así pues nos encontramos que una vez más se engaña a los hijos de Cataluña, pues la verdad de la revuelta “dels segadors” es que nada tiene que ver con ninguna aspiración soberanista anti española, sino al contrario: Se trataba de defender una vez más, la verdadera esencia de las libertades, de las tradiciones y de la fe detodos los españoles. Algo fácilmente demostrable con solo mostrar la letra original de “Els Segadors”, que si algo delata, es la profunda religiosidad del pueblo catalán y su amor a España y a su legítimo Rey. O los gritos populares de la revuelta y que presiden este artículo, enmarcados en la imagen superior y que aquí les traducimos:
  ¡Viva la fe de Cristo!
  ¡Viva el Rey de España, nuestro Señor!
  ¡Muera el mal gobierno! ... en referencia exclusiva al odiado Conde Duque de Olivares, a quien se culpa de los desmanes del ejército y de mil cosas más.
  Como ven, no se odia a España, ni a la monarquía ni a Dios, solo se desea el bien propio que coincide con el bien comun de todos los españoles: expulsar al "mal gobierno" y que la monarquía deponga al Conde Duque de Olivares.
  Con la letra original del himno les dejamos, hijos de Cataluña y del resto de España y de las Españas allende los mares… disfruten del verdadero legado de nuestros magníficos antepasados:


  Letra Original de Els Segadors en castellano:
  ¡Cataluña, condado grande,
  quién te ha visto tan rica y llena!
  Ahora el rey Nuestro Señor
  declarada nos tiene la guerra.
  ¡Segad a ras!
  Segad a ras,
  que la paja va cara!
  ¡Segad a ras!
  El gran conde de Olivares
  siempre le susurra a la oreja:
  -Ahora es hora, nuestro rey,
  ahora es hora que hagamos guerra.-
  Contra todos los catalanes,
  ya veis cuál han hecho:
  siguieron villas y lugares
  hasta el lugar de Río de Arenas;
  han quemado un sagrado lugar,
  que Santa Paloma se llamaba;
  queman albas y casullas,
  y caporales y patenas,
  y el Santísimo Sacramento,
  alabado sea por siempre.
  Mataron un sacerdote,
  mientras la misa decía;
  mataron un caballero,
  en la puerta de la iglesia,
  Don Luis de Furrià,
  y los ángeles le hacen gran fiesta.
  El pan que no era blanco
  decían que era demasiado negro:
  lo daban a los caballos
  sólo por asolar la tierra.
  Del vino que no era bueno,
  abrían los grifos,
  lo echaban por las calles
  sólo para regar la tierra.
  En presencia de sus padres
  deshonraban las doncellas.
  Dan parte al Virrey,
  del mal que aquellos soldados hacían:
  -Licencia les he dado yo,
  mucha más se pueden tomar.-
  Sintiendo respuesta parecida,
  enarbolan la bandera;
  en la plaza de San Jaime,
  fueron las dependencias.
  A vista de todo esto
  es alborotada la tierra:
  empiezan a quitar gente
  y enarbolar las banderas.
  Entraron en Barcelona
  mil personas forasteras;
  entran como segadores,
  cómo éramos en tiempo de siega.
  De tres guardias que hay,
  ya han matado a la primera;
  mataron al Virrey,
  en el entrante de la galera;
  mataron a los diputados
  y los jueces de la Audiencia.
  Estad alerta, catalanes;
  catalanes, estad alerta:
  mirad que así os lo harán,
  cuando estén en vuestras tierras.
  Fueron a la prisión:
  dan libertad a los presos.
  El obispo los bendijo
  Con la mano derecha y la izquierda:
  -¿Dónde está vuestro capitán?
  ¿Dónde está vuestra bandera?-

  Sacaron al buen Jesús
  del todo cubierto con un velo negro:
  -Aquí está nuestro capitán,
  esta es nuestra bandera.-
  A las armas catalanes,
  ¡Que nos ha declarado la guerra!

  ¡Segad a ras!
  Segad a ras,
  ¡Que la paja va cara!
  ¡Segad a ras!


  Letra original de Els Segadors. en catalán:
  Catalunya, comtat gran,
  qui t'ha vist tan rica i plena!
  Ara el rei Nostre Senyor
  declarada ens te la guerra.
  Segueu arran!
  Segueu arran,
  que la palla va cara!
  Segueu arran!
  Lo gran comte d'Olivars
  sempre li burxa l'orella:
  -Ara es hora, nostre rei,
  ara es hora que fem guerra.-
  Contra tots els catalans,
  ja veieu quina n'han feta:
  seguiren viles i llocs
  fins al lloc de Riu d'Arenes;
  n'han cremat un sagrat lloc,
  que Santa Coloma es deia;
  cremen albes i casulles,
  i caporals i patenes,
  i el Santíssim Sagrament,
  alabat sia per sempre.
  Mataren un sacerdot,
  mentre que la missa deia;
  mataren un cavaller,
  a la porta de l'església,
  en Lluís de Furrià,
  i els àngels li fan gran festa.
  Lo pa que no era blanc
  deien que era massa negre:
  el donaven als cavalls
  sols per assolar la terra.
  Del vi que no era bo,
  n'engegaven les aixetes,
  el tiraven pels carrers
  sols per regar la terra.
  A presencia dels parents
  deshonraven les donzelles.
  Ne donen part al Virrei,
  del mal que aquells soldats feien:
  -Llicència els he donat jo,
  molta més se'n poden prendre.-
  Sentint resposta semblant,
  enarboren la bandera;
  a la plaça de Sant Jaume,
  n´hi foren les dependències.
  A vista de tot això
  s'és avalotat la terra:
  comencen de llevar genti
  enarborar les banderes.
  Entraren a Barcelona
  mil persones forasteres;
  entren com a segadors,
  com érem en temps de sega.
  De tres guàrdies que n'hi ha,
  ja n'han morta la primera;
  ne mataren al Virrei,
  a l'entrant de la galera;
  mataren els diputats
  i els jutges de l'Audiència.

  Aneu alerta, catalans;
  catalans, aneu alerta:
  mireu que aixís ho faran,
  quan seran en vostres terres.
  Anaren a la presó:
  donen llibertat als presos.
  El bisbe els va beneir
  Amb la ma dreta i l'esquerra:
  -On es vostre capità?
  On és vostre bandera?-

  Varen treure el bon Jesús
  Tot cobert amb un vel negre:
  -Aquí és nostre capità,
  aquesta es nostre bandera.-
  A les armes catalans,
  Que ens ha declarat la guerra!
  Segueu arran!
  Segueu arran,
  que la palla va cara!
  Segueu arran!  En Cristo Rey, Asociación Cruz de San Andrés
  Visca Espanya Católica!
  Visca Catalunya Cristiana!

  Noticias - ACSA - La verdadera letra del himno de Cataluña... que los nacionalistas ocultan
  jasarhez dio el Víctor.

 8. #8
  Avatar de combatcatalà
  combatcatalà está desconectado Miembro graduado
  Fecha de ingreso
  12 nov, 12
  Ubicación
  Corona d'Aragó, Principat de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat
  Edad
  28
  Mensajes
  182
  Post Thanks / Like

  Re: La verdadera letra del himno de Cataluña... que los nacionalistas ocultan

  Terç de Requetes nostra senyora de Montserrat - YouTube

  aqui tenim un vídeo amb el nostre himne nacional amb la seva lletra real contra la manipulació separatista.
  Rodrigo dio el Víctor.

 9. #9
  Avatar de Rodrigo
  Rodrigo está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  03 dic, 06
  Mensajes
  2,225
  Post Thanks / Like

  Re: La verdadera letra del himno de Cataluña... que los nacionalistas ocultan

  Libros antiguos y de colección en IberLibro
  Cita Iniciado por combatcatalà Ver mensaje
  Terç de Requetes nostra senyora de Montserrat - YouTube

  aqui tenim un vídeo amb el nostre himne nacional amb la seva lletra real contra la manipulació separatista.
  Molt bó. Tot i que no sóc partidari de la traició d'en Pau Clarís, en un contexte internacional de guerra als francesos i protestants, he de dir que la lletra autèntica dels Segadors m'agrada i relata la autèntica realitat del Corpus de Sang. Aquest [Crist] es el nostre Capità, aquesta [la Santa Creu] és la nostra bandera!

  Honor i glòria als nostres caiguts! Visca Crist Rei!
  Última edición por Rodrigo; 22/11/2012 a las 16:30


LinkBacks (?)

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •