duas webs de interese, ambas as duas en galego e doentes de certo bloqueirismo, pero moi úteis:


GALICIA ENCANTADA


LENDAS DE GALICIAleituras recomendadas:

Leyendas tradicionales de Galicia - Leandro Carré Alvarellos (existen varias edicións)

A trabe de ouro e outros contos, Tres contos marabillosos de Vicente Risco (nas edicións modernas os textos están noxentamente normativizados). Calquer dos estudos etnógráficos de Risco relacionados co tema.

Contos de Santos e Nadal, de Ramón Otero Pedrayo.

Calquer cousa escrita por Alvaro Cunqueiro.

O poema de Ramón Cabanillas Na noite estrelecida, traslación mítica do ciclo artúrico a Galiza.

Contos galegos de tradición oral, de Camiño Noia Campos