MANIFEST INFORMATIU DE CONVENCIO VALENCIANISTA A L’OPINIO PUBLICA,
DAVANT DE L’UTILISACIO FRAUDULENTA DE LES SENYES D’IDENTITAT VALENCIANS
PER PART DEL PARTIT POPULARDes de Convencio Valencianista nos sentim en l’obligacio d’informar i advertir als ciutadans valencians sobre l’intent de MANIPULACIO i FRAU IDEOLOGIC que, des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, practiquen de manera reiterada en el falaç proposit d’aparentar ser els “protectors” de les senyes d’identitat valencianes, en especial de la Llengua Valenciana, la qual han vilipendiat i ultrajat des de que ocupen el poder en el Regne de Valencia.

La farisaica utilisacio per part del Partit Popular de la “defensa de les senyes d’identitat” o del terme “valencianisme” no es mes que una FERRAMENTA FRAUDULENTA, una autentica TRAMPA, per a captar els vots d’aquells valencians conscienciats de la necessitat de difondre, defendre i promoure la IDENTITAT PROPIA I GENUÏNA VALENCIANA. No es mes que un nou engany que el PP emfatisa en l’unic objectiu de comerciar en la nostra identitat, per a en acabant oferir politiques educatives i culturals destinades a despersonalisar i adulterar, especialment, la Llengua Valenciana en els llibres de text dels nostres jovens a on la normativa utilisada, avalada pel PP, està totalment catalanisada.


En este sentit, curiosament, el Partit Popular se caracterisa per compartir el PRINCIPAL FACTOR COMU que identifica a tots aquells que agredixen i denigren a la Llengua Valenciana, que no es un atre que el RECONEIXIMENT, DEFENSA i SOMETIMENT a la ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL), ent finançat per tots els ciutadans valencians (vora 5 millons d’euros anuals), i dins del qual la majoria dels seus membres NEGUEN l’independencia i el caracter genuï de la Llengua Valenciana –la majoria d’ells proposts pel PP-, sent defensors de la teoria acientifica que considera al “valencià” una simple variant del catala, com refrendaren en el dictamen del 9 de febrer de 2005, a on afirmaven, entre uns atres desproposits, lo següent (transcrivim lliteralment): “…la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filología, és també la que compartixen les comunitats autonomes de Catalunya i de les illes Balears i el Principat d’Andorra. Així mateix es la llengua històrica i pròpia d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix sistema lingüístic.”. En conclusio, en esta declaracio, la AVL demostra ser una simple sucursal de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).


Hem de recordar que des de 1999, el Partit Popular, dispon de MAJORIA ABSOLUTA, i , per tant, son ells, i no uns atres, els qui mantenen un “statuts quo” que es resumix en mantindre el catala –dient-li de manera eufemistica “valencià”- en l’ensenyança, publicacions oficials de les entitats publiques, rotulacions de les nostres vies publiques, mijos de comunicacio publics (Radio 9 i Canal 9) i en tots aquells ambits que controlen, culminat, com a maxims responsables, en la creacio i posterior blindage, dins del nostre Estatut, de l’Academia Valenciana de la Llengua (AVL).


Advertim a tot el Poble Valencià de que NO CAIGA en este PARANY i, especialment, que siga conscient de L’ENGANY, L’ESTAFA i LA FARSA del Partit Popular, particularmente en temes identitaris, pero a l’hora que estiga ALERTA davant qualsevol atre partit que s’autodenomine “valencianiste” i “defensor de les senyes d’identitat valencianes”, que AVALE, AMPARE, RECOMANE i DEFENGA els posicionaments ANTI-VALENCIANS -detractors, agressors i aniquiladors- de l’Academia Valenciana de la Llengua (AVL), creada en l’unic objectiu de reduir a la Llengua Valenciana a una simple variant del catala.


Per tant, exigim al Partit Popular que abandone les seues actituts HIPOCRITES i NO INTENTE ENGANYAR NI MANIPULAR als ciutadans valencians utilisant i redactant “principis ideologics” en els que destaca la prostitucio de la Llengua Valenciana i dels simbols identitaris valencians, quan l’autentica veritat es que son UNES ATRES IDENTITATS I INTERESSOS, molt diferents als valencians, els que defenen i pels que treballen.


Recomanem per un atra banda al Partit Popular que faça efectiu el bilingüisme del que presumix en l’Administracio, redactant tota la documentacio en les dos llengües oficials del Regne de Valencia, i que no margine la llengua que nos es exclusivamente propia. Els demanem que facen efectiva l’ensenyança de la llengua materna valenciana en el proces escolar, puix es seguix ensenyant el catala, gracies a les seues decisions i actuacions, i despuix de mes d’una decada i mija de governar-nos. Els exigim tambe coherencia en els seus escrits, puix resulta llamentable la redaccio d’est ultim manifest farcit d’autentiques barbaritats llingüistiques i lexiques -tant en la Normativa de la AVL com en les Normes del Puig-.


Per ultim, volem fer arribar als dirigents del Partit Popular que des de Convencio Valencianista no negociem en la nostra ideologia ni en l’identitat i sentimients valencians, que no transigim davant de la prepotencia i manipulacio que ells practiquen i, per supost, no nos agenollem, com han fet uns atres –en especial els membres de la servilista “comissio de senyes d’identitat”, conformada majoritariment per transfugues de la desactivada Unio Valenciana, formacio en la que gojaren dels mes alts nivells de responsabilitat-, a cap interes politic i economic. Per aixo, des de Convencio Valencianista, continuem treballant per a oferir al Poble Valencià la possibilitat de triar una opcio politica, realment d’estricta obediencia valenciana.


En Valencia ciutat, Cap i Casal, a 22 de febrer de 2013

FONT: CONVENCIO-VALENCIANISTA