Catalans hispans: Joan Baygual i Bas, president de “Fomento de Prensa Tradicionalista”

(Sabadell 1895). Empresari i editor. Militant del Carlisme. Va fugir de Catalunya el 1936 perseguit per les esquerres i s´establí a Sant Sebastià. Va editar i dirigir revistes infantils, junt a Consuelo Gil i Roësset (1905-1995), com les Carlines “Chicos” (1938-1955) i “Mis Chicas” (1941-1950). Va col·laborà amb les revistes “La Ametralladora” i “Pelayos”. El 1957 s’establí el premi “Juan Baygual Bas” de contes infantils. Fou el president de “Fomento de Prensa Tradicionalista”.

https://somatemps.me/2016/11/26/cata...adicionalista/