Vostre blau mentell és gran,
és més gran que l'estrellada;
puix ne sou Reina gentil,
abrigau la nostra Pàtria.

Vostre blau mantell és gran;
emmantellau ses germanes,
a València en son verger,
en sa mar l'Illa Daurada.

Vostre blau mantell és gran;
abrigau tota l'Espanya,
lo regne de vostre amor,
com un niuet sota l'ala.

Jacint Verdaguer