Búsqueda avanzada de temas en el foro

Resultados 1 al 4 de 4

Tema: Foro do Bo Burgo

 1. #1
  Avatar de Michael
  Michael está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  03 may, 10
  Mensajes
  2,910
  Post Thanks / Like

  Foro do Bo Burgo

  Precioso documento escrito en Gallego-Portugués:


  FORO DO BO BURGO DO CASTRO CALDELAS, DADO POR AFONSO IX EN 1228


  Transcrición: Henrique Monteagudo / Consello da Cultura Galega*


  ||1 In nomine domini nostri Ihesu Christi. Amen. Plerumque sentimus oblivionis incomoda, dum rerum gestarum memoriam per scripture seriem negligimus alligare. Ea propter hoc Eu don Alfonso ||2 porla gratia de Deus Rey de Leon a vos omes [do boo Burgo?], assy aos presentes como aos que an de víír, et a vossos fillos et a toda vossa generacion faço karta de donacion et ||3 texto de firmidũe, et dou a vos foros en que sempre vivades.


  Inprimeiramente omẽs do bon Burgo non ayam nullo señor senon el Rey ou quen esse Burgo tover de sua mão ||4 (tover). Et qualquer noble ou de qual dignidade na villa do Burgo in propia ou in alia casa morar, ille et quantos cun el moraren ayam foro assy como cada um viçiño. Et se [se] algúúm in casa dalguum ||5 viçiño quiser ospedar no Burgo por força, o señor da casa cum seus viçiños deyte·o fora. Et se salir non quiser et hy firido for, non peyte por ende cóóma.


  Meyriños do Burgo seyan duos viçiños do Burgo ||6 et vassalos daquel que tover o Burgo et ayam casas no Burgo et intrem por mandado do señor do Burgo et por octoridade do concello. Et omẽs do bon Burgo den in cada un ano un soldo de cada una casa in festivita-||7 te de Sancta Maria de agusto por incenso de suas casas. Et omẽs do bon Burgo vendam seu pan et seu viño por midida dereyta quando quiseren. Et quen por forcia casa a[l]lẽa romper, peyte ao señor do Burgo .LX. slds. et ó señor da casa outros ||8 .LX. slds. et os livores et os danos que feçer.


  Meyriños nen sayones non intrem in casa de nengúú reçeber pignora se o señor da casa der a el fiador recebo do. Et se fiador ||9 reçeber non quiser et a pignora por força fillar et hy firido for, non peyte nulla cóóma. Et se fiador non presentar et cun o pignor revelar, o meyriño ou o sayon dia duas testimoĩas et in outro dia pigno-||10 re el por .V. slds. Quen deveda presente ó meyriño ou ó sayon, [se] o seu devedor conoscer, logo dé a deveda ou piñor ao quereloso, que tanto valla ata que a déveda seya dada, et en cada un dia a pignora ||11 cun·o sayon reçeba. Quen negar deveda que deva pignoren ele que faça directo, et logo dé fiador et reçeba sua pignora. Et [se] qualquer fiador reçebudo revelar et o pignor ao merino ou sayon non der, ||12 por quantos dias aquesto feçer, por todolos dias peyte .V. slds. Meyriño ou sayon non demande livores de nengúú, nen percussiões, se non for a el voz dada, ergo morte ou percussione de morte que se pode ||13 demandar porlo foro da villa.


  Omiçio manifestado peyte .C. slds. ao señor do Burgo. Traedor provado et ladron cuñuçudo seyam in juyzo do meyriño do concello, et todas aquelas cousas delle ||14 seya[n] do señor do

 2. #2
  Avatar de Michael
  Michael está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  03 may, 10
  Mensajes
  2,910
  Post Thanks / Like

  Re: Foro do Bo Burgo

  Burgo, mays das cousas do ladron primeyro entreguen o furto que fez a aquele que o furtou. Qui arma tirar de casa contra seu viçiño para façerlle mal, peyte ao señor do Burgo .LX. slds. Et se ||15 muytos aduxeren armas, un por todos dy fiador in .V. soldos. Et quen for vençudo peyte áo señor do Burgo .LX. slds. Et se viçiño a seu viçiño casa por juyzo demandar, den ambos fiador in .LX. (LX.) slds. ||16 Et qual delles que por juyzo cayr peyte áo señor do Burgo .LX. slds. Et se algúú deforão áo morador do bon Burgo casa demandar, dé fiador ó señor do Burgo in .LX. slds. et ó señor da casa in dublo de tal casa ||17 et o señor da casa dé fiador in .LX. slds. áó señor do Burgo. Et se aquele que a casa demanda caer, dé .LX. slds. ao señor do Burgo, et ao señor da casa dé outra tal casa na villa do Burgo. El qualquer juyzo ||18 for feyto sobre pignora, se algũũ deforão ao morador do Burgo demandar, non saya fora da villa a juyço, mays in ipsa villa cumplam juyzo sobre ipsa pignora. Et qui falta por inquisicion disser ||19 ja mays non seya leal, et peyte ao señor do Burgo .LX. slds. et o señor da voz torne·sse á sua voz.


  Et por aquel que for morto in baralla, os mays provincos parentes, un daquelles que en ele firiren por directa ||20 inquisicion escollam el por homiçiam, et se aquelle fector por inquisitiom non acharen in quen suspeto overen, por sy juramento sóó faça, et non seya hy torna. Treguas porlo foro da villa seyam taes: de una parte ||21 et de outra da baralla dem fiadores in mill (mill) slds., et quen·as britar talle·le o pugno destro, et destes mill slds. haya o señor do Burgo os .Dos. slds. et o concello os outros .Dos. soldos, dos quaes den ende .C. soldos ao firido, et o pug-||22 no seya in poder do concello. Et sobre esto absolvo todalas cousas –moyños, fornos et chousas– et todas erdades quaes vos et vossa generacion oye avedes ou aver poderdes.


  Carniçeyros in cada un ano dem ||23 (en cada un ano) áo señor do Burgo .II. slds., un por Pascua et outro in festivitate de Sancta Maria de Agusto, se o señor do Burgo der a eles plaça u poñan seus bancos*. Vendedores de pan et de viño non ||24 peyten nullam rem por vendicion, mays se toveren mididas falsas britin·as et peyte[n] ó señor do Burgo .V. slds., et as misuras sééren stabezudas áo concello. Se algũũ vender boy ou vaca, dé in portagẽ .II. dns.; de ||25 porco .I. dn., de carneyro .I. dn. Item si algũũ extraneo vender cavallo o mula, dé .XII. dns. in portagẽ. Et se in casa do ospede vender, dé a el outros .XII. dns.; de egua .VI. dns., et a[o] ospede outros .VI. dns. se in sua casa ||26 vender. Do asno ou da asna .III. dns. et ó ospede outros .III. dns. De coyro de boy .I. dn. De pelle cabrũa una mealla. [Item] se algũũ extrayo vender mouro ou moura dé in portagẽ .XII. dns., et se in casa do ||27 ospede vender dé a el outros .XII. dns. Se algũũ mercador in villa do Burgo véér, de cada un troxello, se desplegar et ende vender, dé in portagẽ .I. sld., et se non desplegar non dé nichil. Et se a detallo vender, ||28 peyte .LX. slds., a mea parte áo señor do Burgo, et a mea parte áo concello do bóó Burgo; et áo señor da casa .V. slds. dé quen un troxello comparar. Et de pelle cõella dé in portagẽ III. dns., et de pena coella .II. dns. ||29 De pelle cordeyra .II. dns. De quattuor covedos de viado .II. dns. De cubertura de una color .III. denarios. De un cabo de fustam .II. dns. De .XII. covedos de cardeo .II. dns. De bestia carregada de pan o de viño ||30 .III. dns. De collonio .I. dn.

 3. #3
  Avatar de Michael
  Michael está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  03 may, 10
  Mensajes
  2,910
  Post Thanks / Like

  Re: Foro do Bo Burgo

  Si algũũ viçiño seu viçiño firir da barba ata los péés .VII. slds. et medio peyte ao firido. Et se o na cabeza firir et ende sangue sayr, peyte .XV. slds. [Se] de qualquer cóómia algũũ ||31 for culpado et achada, se a (a)cóómia non deren áó merino ó o sayon, non demande ela, et se dada for á cóómia ao merino ó sayon dé fiador in .V. solds., et seya por scripciom de bóós homéés. Se algũũ omẽ mal se ||32 over contra omẽs do Burgo et in·na villa quiser intrar, se força ou algũũ mal comezar, todos seus viçiños sucurram a seu viçiño cun espada et cun lança,et si hy o aversario for morto, nulla rem por ende peite. ||33 Et quen viçiño non adiudar, seya aleyvoso porlo foro de Allariz. Et nullo señor do Burgo aya rousso nen manaria nen fossadeyra porlo foro de Allariz in ipsa villa. Si algũũ seu viçiño por ||34 superbia firir, se aquel viçiño firido poder el firir por se ou por outros una vez ou muytas, nulla ren por ende peyte; mays o primeyro que comezar peyte. Se algũũ omẽ disser a seu ||35 viçiño máá paraula, ‘traedor’, ou ‘servo’ou ‘fududincul’ ou ‘cegúú sabido’, feyra ele una vez cun que quer que teña, et se vivo ou morto escapar, nulla rem por ende peyte. Et se o firido ||36 ele firir, si cento ou mill in ele firiren nulla rem por ende peyte.


  Todolos juyzos que aqui non som scriptos, stent porlo foro de Allariz, et aqueste meu feyto seya senpre firme.
  Se ||37 algũũ cavaleyro ou vilão á villa do Burgo intrar, dé suas devedas a seus devedores ou pignora por elas. Et se as non deren et sobre cavallo andar, legue los péés do cavallo ||38 et fumo ás nariçes do cavallo, ata que dé a deveda o pignor por ela.


  Cegos et mançebos solterios non façan foro. Omẽs do bon Burgo todolos seus juyzos et derectos seyam por enquisiciom de ||39 bóós omes, que quer que feçerem, porlo foro de Allariz.
  Se allgũũ omẽ este meu feyto quiser tentar ou rromper, seya maldito et excomungado et cum Judas traedor no inferno danado, et ||40 super esto dez mill peyte de mrs. de ouro.
  Facta carta apud Allariz. Era de M.CC.LX.VI.


  Ego don Alfonso, Rey sobredito Legionis, brito et confringo a vos, omẽs ||41 do bon Burgo, todos ma o s foros que aviades et outorgo a vos todolos bóós foros de Allariz. Et aquesto sea firme et stavil cum mias mãos propias esta karta robor[o] et confirmo.
  Sancia et Aldonza, filie Regis
  Rodericus Gomez de Trastamar
  Fernan Goterrez, pertigarius Sti. Iacobi Ordonius Alvarez de Asturas
  Ramirus Froyaz et Diego Froyaz, filii de Don Froya Conde
  Fernan Iohanis, filius de Jha. Battisela. Petrus Fernandi de Tedra
  Pelagius Fernandez Pautulle Gunsalvo Martin, Juyz
  Bernaldus Archieps Compostellanus LaurenciuAuriensiseps.
  Nunus Astoronensis eps.
  Johanes Ovetensis eps.
  Michael Lucensis eps.

 4. #4
  Avatar de Michael
  Michael está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  03 may, 10
  Mensajes
  2,910
  Post Thanks / Like

  Re: Foro do Bo Burgo

  Libros antiguos y de colección en IberLibro
  Martin Minduniensis eps. Stepanus Tudensis eps. Rodericus Legionensis eps.
  Petrus Arie
  Petrus Fagian
  Rodericus Petri de eadem Fernandus Iohannis et fratres eius
  Diego Iohannis degũã [¿?] diaconus
  Petrus Velede Caldelas Fernandus Pelagii Varella Cornellon
  Petrus Martini
  Abba ecclesiam p.
  Petrus cancellarius domini Regis
  Nuno clerico sancti iacobi notarius Martinus dominici maiorinus domini Regis


  Garcia archidiaconus Au- riensis
  Guillermi abas Montis Rami
  Magister monionis auriensis
  Johannes prior Ospitalis Fernandus Ulci abbas Uxarie
  Petrus
  Petrus Petrus
  Petrus Moniz. Johan Abello
  Rodericus Pelagii Petrus Giraldez Petrus da Vega Fernan Viveyz Fernan Ulos
  Petrus Iohanis de Cimadevila
  Isti supradicti burgenses petierunt predictum forum domino Aldefonso Regi Legionis
  concilii
  prior Vicarie
  Remondi de Allariz Viveyz
  de Allariz scripsit. in Caldelas
  Martin Salmantinus eps. Lonbaldus Civitatensis eps. Geraldus Coriensis eps.

  [Unha man posterior:] En Allariz Era de 1266
  Es año de 1228


  http://www.consellodacultura.org/med..._en_galego.pdf

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Temas similares

 1. Publicidad en el foro
  Por Donoso en el foro Anuncios del Foro
  Respuestas: 6
  Último mensaje: 02/11/2007, 02:21
 2. Foro de Economía
  Por Erasmus en el foro Ayuda y Sugerencias
  Respuestas: 6
  Último mensaje: 04/10/2007, 19:46
 3. Saludos al foro
  Por Gonzalvus en el foro Presentaciones
  Respuestas: 3
  Último mensaje: 14/09/2007, 15:50
 4. Presentacion En El Foro
  Por CRISTIÁN YÁÑEZ DURÁN en el foro Presentaciones
  Respuestas: 1
  Último mensaje: 26/10/2006, 16:07
 5. Foro do bo burgo do Castro Caldelas
  Por Breogan en el foro Gallicense Regnum
  Respuestas: 0
  Último mensaje: 26/02/2006, 10:19

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •