Unha boa biblioteca on-line da literatura galega. Abrangue todo-los séculos, dos trovadores ó contemporáneo.

Podedes atopa-los textos transcritos ou mesmo os orixinais escaneados (gramáticas do século XIX e outros.)

http://bvg.udc.es/index.jsp