La primera part d´una sèrie de videos dedicats al "Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat".

YouTube - Terç de Requetes nostra senyora de Montserrat