El codi penal carlista i els crims de Lesa Pàtria
Carlins Catalans

Tots sabem que les lleis liberals contra els traïdors a la Pàtria i els actes de sedició són de broma. El càstig que mereixerien els que conspiren contra la mateixa hauria d’anar molt més enllà de la sanció prevista per l’incompliment d’una determinada llei. A més vist els procedents és molt previsible que a mitjà termini tot es quedi en res: portem dècades blanquejant als etarres i també als terroristes de Terra Lliure se’ls va integrar sense cap problema a ERC sense pagar pels centenars d’atemptats a l’esquena i els assassinats comesos o en grau de temptativa.

Nosaltres som veritablement lliures i independents i creiem que només la Justícia hauria d’inspirar les actuacions punitives, sense concessions de cap tipus. Una bona font d’inspiració podria ser el Codi Penal promulgat per SMC Carles VII, que a més mai va ser formalment derogat.

ART. 135. La temptativa per destruir la independència o integritat de l’Estat serà castigada amb la pena de mort.

ART. 137. L’espanyol que prengués les armes contra la seva pàtria sota banderes enemigues serà castigat amb la pena de cadena temporal en el seu grau màxim a la de mort.

ART. 138. S’imposarà també la pena de cadena temporal en el seu grau màxim a la de mort:

1r A que facilités a l’enemic l’entrada al Regne, el progrés de les seves armes o la presa d’una plaça, lloc militar, vaixell de l’Estat o magatzems de boca o guerra del mateix. (…)

Codi Penal de Don Carlos VII, per la Gràcia de Déu Rei d’Espanya. Impremta Reial de Tolosa, 1875. Secretaria d’Estat i Despatx de Gràcia i Justícia de SMC.

https://somatemps.me/2016/11/15/el-c...e-lesa-patria/