Es troba a la cua d'Europa en escolarització als 17 anys Un informe radiografia el sistema educatiu

Carol Biosca

Catalunya està lluny d'assolir les fites en educació per a l'any 2010 que el Consell de la Unió Europea es va fixar en la cimera de Lisboa de l'any 2000. Un dels objectius que la UE es va plantejar en aquella cimera va ser reduir al 10% el percentatge de joves que no cursen estudis postobligatoris, una taxa que a Catalunya arriba fins al 30% en l'actualitat, cosa que fa que gairebé encapçali la llista de països amb més abandonament educatiu prematur, només superada per Malta i Portugal.

Així ho recull L'informe sobre l'estat de l'educació a Catalunya, elaborat per la Fundació Jaume Bofill, que alerta de les conseqüències d'aquest elevat índex d'abandonament, tenint en compte que els estudis postobligatoris són considerats per l'OCDE com el nou llindar educatiu per a una bona inserció laboral i per a la inclusió social.

Segons va explicar el sociòleg i director de l'informe Xavier Bonal, en aquests moments la mitjana europea de joves d'entre 20 i 24 anys que acrediten estudis postobligatoris (batxillerat o cicles formatius) se situa en el 75%, i Catalunya està 10 punts per sota d'aquest percentatge.

A parer de Bonal, aquesta situació s'explica perquè Catalunya té un mercat laboral més desenvolupat que altres països des del punt de vista de l'ocupació juvenil, per exemple en el sector turístic, on és "relativament fàcil" que els joves puguin trobar feina ("una altra cosa és que estigui ben pagada").
L'informe també posa de manifest, no obstant, que més d'un 11% de la població de 17 anys "ni estudia ni treballa", un percentatge que en el cas dels joves d'origen immigrant és del 31%.

A parer d'aquest expert, un segon factor que determina l'abandonament prematur dels estudis és la "manca una política que incentivi l'escolarització", per exemple amb beques.
L'informe insisteix, d'altra banda, en la dualització creixent del sistema educatiu, on cada cop hi ha més diferències entre el sector públic i el privat concertat, tant pel que fa a l'accés com als resultats obtinguts. En aquest sentit, apunta una dada rellevant: l'escola pública acull 3,5 cops més alumnes immigrants dels que li pertocaria si la distribució fos equitativa.


www.avui.cat


Campions, campions, oeoeoeeeeeeeeeeee¡