Vicente Manterola (1833-1891)
Així analitzava l'eclesiàstic Vicente Manterola (1833-1891), diputat carlista a les Corts de 1869, el que significava el sistema capitalista i productivista, que nascut a Anglaterra va ser importat a Les Espanyes per la burgesia liberal, ia la resta del món pels diversos imperialismes:

"No és allà mateix alhora l'home esclau envilit de la indústria moderna, explotable com un producte qualsevol, una màquina més, de més o menys força, que val com produeix, en raó de la resistència que ofereix al fregament incessant de un treball aclaparador?


I aquests homes, i aquestes dones, i fins i tot aquests nens, que passen la seva vida enterrats en les glacials entranyes de humides i negres mines, sense Déu, ni família, ni pàtria; sense un raig de llum per les seves ànimes, sense un consol per el seu esperit; aquests éssers embrutits, que tenen com florida seva intel · ligència i paralitzats els ressorts del cor, condemnats a morir prematurament, sense haver aconseguit el seu desenvolupament físic i moral, han d'estar molt agraïts a la civilització de la Gran Bretanya? Aquests infeliços són indubtablement més desgraciats que ho eren els esclaus en les nostres colònies d'Ultramar ...Anglaterra es preocupa molt d'un minut, d'un segon, perquè aquest segon, aquest minut són temps, i el temps és allà diners, com ho és en tota societat condemnada al servilisme rutinari del "tant per cent". Un segon en el món mercantil pot significar la solució d'una crisi monetària; pot ser la fabulosa guany d'una exorbitant jugada; pot determinar l'ajornament del descrèdit i de la ruïna, i sostenir el principi d'una immensa fortuna. Però un home que no té ni pot adquirir quin valor representa a Anglaterra? ".


LES TRINXERES DE FUENTEOVEJUNA