No es pot incrementar constanment la pressió fiscal dels vigatans
Article d'opinió publicat a Osona Comarca el 25 de novembre de 2005


El grup municipal de Plataforma per Catalunyaa l’Àjuntament deVic a l'Ajuntament de Vic no ha donat suport a les ordenances municipals del 2006. Tot i que l'equip de govern de CiU ha acceptat algunes de les propostes que nosaltres els vàrem presentar no podem estar d'acord en incrementar les taxes i els impostos per sobre de l'lndex de Preus al Consum (IPC).

L'Ajuntament ha aprovat un increment global d'aproximadament un 4% i en molts casos fins i tot el 5%, xifres que estan per sobre de I'IPC. Sobre I'IPC a casa nostra existeixen dos indicadors habituals. En el cas de I'IPC estatal es prevéu que pugi entre el 2'5% i el 3'5%, mentre que I'IPC concret de Catalunya del 2004 va ser del 3'5%.

És anar contra el sentit comú creure que sempre cal anar apujant els impostos per sistema i els ciutadans de Vic ja han patit prou les puges desmesurades dels darrers dos anys. Cal canviar el xip i escoltar més a la gent. No es pot augmentar constantment la pressió flscal sobre els vigatans. Amb esforç i dedicació l'Ajuntament ha de trobar altres maneres per fer quadrar els comptes municipals sense castigar a la ciutadania. La gent no som rics.

Concretament, en el cas de les deixalles ja fa dos anys hi va haver un increment desmesurat. Estem parlant d'un total d'un 32%: Un 17% el 2003 i un 15% el 2004, i ara s'ha tornat a apujar. Tampoc està bé que la taxa del cementiri s'apugi per sobre de I'IPC. En el cas de I'IBI, probablement l'impost que més directament repercuteix sobre l'economia de la gent, mai no s'hauria d'incrementar per sobre de I'IPC. Un comentari també específic mereix l'impost de circulació. En uns temps en què Vic pateix embussaments de trànsit, problemes d'asfalt... estaria bé solucionar aquests problemes abans d'apujar.

A més, es dóna la casualitat que Convergènciai Unió, en llocs on està a l'oposició com Manlleu, Roda o Ripoll bé que s'apunta ràpidamerrt a criticar la puja d'impostos. En canvi a Vic, on governa, practica una política diferent.

Per tant, estaria bé que Convergència l Unió mantingués una postura conjunta a nivell comarcal i no fer l'espectacle de veure com només critiquen la puja d'impostos allà on no governen, i precisament l'apliquen allà on governen.

D'altra banda, aquesta fam recaptadora que sembla tenir l'Ajuntament de Vic dóna mala imatge de cara a la ciutadania. Un ajuntament és la casa de tots, qui ha de vetllar perquè els drets dels ciutadans estiguin protegits i que els serveis siguin els adequats, i funcionin raonablement. A partir d'aquí, no es pot convertir l'Ajuntament en una burocràcia que no fa més que apujar els impostos any sí any també. Aquesta no és la manera de protegir el poble. .

Protegir el poble vol dir controlar la immigració, repartir de manera equilibrada i justa les ajudes socials i evitar que es creïn bosses de marginació entre la gent de casa nostra, cosa que està començant a passar. Costa arribar a finals de mes, i és el cas de molta gent.

Cal que l'Ajuntament sigui conscient que hi ha molta gent de Vic que té problemes i és l'obligació de les administracions públiques ajudar a la ciutadania a solucionar problemes. I augmentar el cost de la vida de manera permanent amb puges d'impostos no és la manera d'ajudar a la gent. Al contrari. ;

D'altra banda, Plataforma per Catalunya sí que va votar a favor de les ordenances l'any passat. Però ho vam fer perquè teníem la impressió que la volurrtat era que per l'any 2006 ja no hi hauria puges similars. Ha estat en veure que no ha estat així i que s'ha continuat incrementant els impostos sense parar que hem decidit no donar-hi suport. Creiem que és el què calia fer.
Curiosament, aquestes ordenances han prosperat amb el suport d'ERC i ICV, i a aquests partits també se li poden fer extensives totes les crítiques d'aquest article. Perquè haurien de ser sensibles a la realitat del carrer i veure que no es pot castigar així a la gent.