Búsqueda avanzada de temas en el foro

Resultados 1 al 6 de 6

Tema: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

 1. #1
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

  PRIMEROS CONTACTOS ENTRE MALLORCA y CANARIAS  Las expediciones a las islas Canarias de los navegantes mediterrá-
  neos se datan en el primer tercio del siglo XIV. De otros pueblos his-
  tóricos que las visitaron ocasionalmente en tiempos remotos, como los
  romanos, están apareciendo en el archipiélago vestigios arqueológicos
  del más apasionante y controvertido interés. Pero habrá que esperar
  a la fecha arriba indicada para que se compruebe, con respaldo car-
  tográflco y documental de imponderable valor, la presencia de geno-
  veses, mallorquines y catalanes dentro del área del archipiélago at-
  lántico.
  Ciñéndonos, en nuestro caso concreto, a las expediciones baleári-
  cas, remitimos al curioso lector a nuestro libro: El obispado de Telde.
  Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico, aparecido en 1960,
  donde se hallará copiosa información, literaria y documental, sobre
  este apasionante capítulo de la historia de los descubrimientos y los
  viajes 1. De sus datos nos serviremos, en apretada síntesis, para encua-
  drar y ambientar la expedición militar mallorquina de 1366 a las islas
  Canarias, capitaneada por el mílite Juan de Mora y que ha permane-
  cido hasta ahora inadvertida entre los folio s de uno de los registros
  del Archivo de la Corona de Aragón.
  Las primeras expediciones mallorquinas hay que datarlas entre
  1340-1350. Tuvieron que ser reiteradas en cuanto a número, aunque
  la documentación oficial no haya revelado hasta ahora más que la
  famosa de 1342, emprendida por los capitanes Francesc des Valer y
  Domingo Gual
  Las expediciones a las islas Canarias de los navegantes mediterrá-
  neos se datan en el primer tercio del siglo XIV. De otros pueblos his-
  tóricos que las visitaron ocasionalmente en tiempos remotos, como los
  romanos, están apareciendo en el archipiélago vestigios arqueológicos
  del más apasionante y controvertido interés. Pero habrá que esperar
  a la fecha arriba indicada para que se compruebe, con respaldo car-
  tográflco y documental de imponderable valor, la presencia de geno-
  veses, mallorquines y catalanes dentro del área del archipiélago at-
  lántico.
  Ciñéndonos, en nuestro caso concreto, a las expediciones baleári-
  cas, remitimos al curioso lector a nuestro libro: El obispado de Telde.
  Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico, aparecido en 1960,
  donde se hallará copiosa información, literaria y documental, sobre
  este apasionante capítulo de la historia de los descubrimientos y los
  viajes 1. De sus datos nos serviremos, en apretada síntesis, para encua-
  drar y ambientar la expedición militar mallorquina de 1366 a las islas
  Canarias, capitaneada por el mílite Juan de Mora y que ha permane-
  cido hasta ahora inadvertida entre los folio s de uno de los registros
  del Archivo de la Corona de Aragón.
  Las primeras expediciones mallorquinas hay que datarlas entre
  1340-1350. Tuvieron que ser reiteradas en cuanto a número, aunque
  la documentación oficial no haya revelado hasta ahora más que la
  famosa de 1342, emprendida por los capitanes Francesc des Valer y
  Domingo Gual

  www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02143038/articulos/ELEM8282220497A.PDF -

 2. #2
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  Re: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias


 3. #3
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  Re: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

  Y yo me pregunto ¿qué hubiese pasado si Canarias se hubiese integrado en la órbita de la Corona de Aragón?
  ¿qué hubiese pasado si la Corona de Aragón hubiese dispuesto de una plataforma de lanzamiento para la conquista de América?...¿de una salida al Atlántico?
  ¿se hubiese producido la unión de Reynos que nos legaron los Reyes Católicos o por el contrario nos habríamos visto inmersos en una lucha fraticida por el control de Yndias?

  Por favor, expresad vuestra opinión. Entiendo que es elucubrar sobre la historia posible, pero hay algunos sucesos que sí tienen la importabcia suficiente como para marcar hitos en la historia, y este pudo haber sido uno de ellos.

 4. #4
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  Re: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

  26 enero 2007 (sèrie d'articles) anterior  La missió mallorquina a les Illes Canàries:
  la missió sense espasa  Atlas d'Abraham y Jafuda Cresques  I.LES EXPEDICIONS MALLORQUINES, DES DE 1342


  1. La incidència de Ramon Llull en la missió exterior

  Ens topam amb una altra dimensió de l’Església, que normalment l’organització diocesana no ha contemplat, llevat d' unes poques excepcions, i gairebé totes a partir de la segona meitat del s. XX. Tampoc el papat no en tingué cura, fins a l’època moderna. També podem trobar casos singulars; però és la tònica general la que ens interessa. Els impulsors de la sortida a les fronteres religioses foren els ordes mendicants. És que l’Edat Mitjana no va ser una època preocupada per la missió[1]. La figura de Ramon Llull ens enlluerna i a través d’ell ens imaginam una església missionera. Però, en això, l’Edat Mitjana ens hauria d’envejar molt. Avui som menys religiosos, però més creients i més missioners. La Cristiandat tardomedieval conegué l’existència de pobles asiàtics i africans, en totes les direccions. Però els papes i els bisbes vivien a l’esquena d’aquest món, en una època en què les finances els haguessin permès formar i sustentar estols nodrits de missioners. Disposaven d’uns patrimonis fabulosos.

  En contrast amb aquest plantejament, quan miram vers l'exterior, ens trobam amb un laic que realitza una tasca gegantina, Ramon Llull, que mereix un capítol singular perquè, per la seva condició laïcal i per la magnitud de la seva empresa, és verament una figura única. Singular és també la migradesa dels resultats, comparats amb tants d’esforços. No és aquí el lloc d’analitzar-ne les causes. Peter Browe, ja durant el temps del nazisme, des d’Alemanya estant, tingué el coratge de plantejar com se podria entrar en una missió més fecunda entre els jueus. Allò que ens interessa és que ell, en la seva obra històrica, va denunciar la manca de diàleg, substituïda per la pressió, per les manifestacions d’odi i també uns interessos econòmics vergonyosos, en l’empresa de les croades, i una conducta incoherent, com a causes de la manca d’èxit[2]. Si pocs varen ser els resultats a l’interior de la Cristiandat, des de Mallorca cal plantejar la missió exterior a aquell món.


  2. Les expedicions mallorquines, des de 1342, a les Illes Afortunades o Canàries

  Sobre aquestes expedicions tampoc no disposam d’un diplomatari adient. Miquel Bonet va ser el qui, en el darrer quart del s. XIX, va encetar la publicació documental[3]. Però ha estat Elies Serra Ràfols[4] el qui amb més perseverança ha teixit el context més cabal a l’empresa, i li ha trobat les arrels lul·lianes, en la qual cosa Johannes Vincke[5] s’ha mostrat prou perspicaç. Posteriorment F. Sevillano Colom[6] i Gabriel Llompart n’han eixamplat l’horitzó, en el qual destriam la figura de Jaume III, amb les seves pretensions expansionistes. Una selecció documental més ampla, tot i que l’han enriquida autors posteriors, la va oferir Antonio Rumeu de Armas[7], autor de la monografia més completa sobre aquesta campanya.

  A Mallorca era notícia coneguda que, ja en temps de Ramon Llull, els genovesos, devers 1312, i més tard els portuguesos[8], havien arribat a les illes Canàries, fins al punt que Angelí Dulcert, en la seva carta de 1339[9], ja va recollir el nom de les illes Lanzarotus Marocellus i Forte Ventura, marcades amb les armes de Gènova, com a mostra de domini.Després de les expedicions dels genovesos, passaren tres dècades, i l’any 1342, començaren les expedicions mallorquines cap a aquelles "illes noveylament trobades envés les parts de Occident", uns viatges que varen ser dels més fecunds en el món hispànic. Autoritzat pel lloctinent Roger de Rovenach, l’any 1342 va anar a "les illes de la Fortuna" el comerciant Francesc des Valers, "patró e capità", amb dues coques baionesques[10]. Aquest des Valers no sembla ser el mateix que va viatjar fins a Tartària i que encara vivia pel 1394[11]. Des Valers havia promès que, si conquistaven alguna d’aquelles illes, en reconeixerien com a príncep i senyor el rei de Mallorca, Jaume III.[12] És una pretensió expansionista del darrer monarca mallorquí que el treu de l’encongit monet de les disputes dinàstiques. Aitals ambicions se corresponien amb l’esplendor del comerç mallorquí dins la Mediterrània, i que també s’obria a les rutes atlàntiques, aixi com pel 1357, des de la Mar Negra un altre Francesc Desvalers s’encaminaria cap a la Tartària. La contemporània consolidació de la cartografia mallorquina és un exponent d’aquesta presència de naus illenques dins el món conegut pels mediterranis del s. XIV. Amb tot, per ara no podem concretar l’abast i la consistència d’aquells projectes de 1342, entre altres causes perquè, l’any següent, el rei Jaume III fou desposseït dels seus territoris. Tanmateix, els viatges a les costes africanes consten viatges diversos. Per exemple, Jaume Ferrer deixà la petja en el mapa d’Abraham Cresques, de 1375, pel seu viatge al Riu d’Or, el 1346.[13]

  A més d’aquesta expedició, pel mateix mes d’abril, n’hi anaren tres més, que estan documentades, i potser n’hi hàgim d’afegir alguna just indirectament coneguda, com la que hi va menar Bernat Olzina[14]. Amb tot, desconeixem l’èxit que varen tenir[15], tret que feren esclaus més d’una dotzena de persones, de les quals parlarem més endavant. Tanmateix, encara que Pere III s’oposàs fortament a l’esclavització dels naturals de les Canàries, Ibn Khaldûn, pel 1377, sentí parlar dels esclaus que els "francs" havien caçat a aquelles illes a mitjan segle XIV. Se referia, òbviament als mallorquins i potser catalans, que practicaven aquell comerç inhumà[16]. La confusió entre francs i catalans de part dels esclaus, que informaren per l’Àfrica del Nord, res no té de sorprenent. Els francs eren molt més coneguts, a causa de l’imperi creat per Carlemagne; però no se’n coneixen expedicions marineres tan agosarades com les que ens ocupen.

  http://www.msscc.es/BL1/BL1-CAT-0005-1.htm

 5. #5
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  Re: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

  Parece que nadie se atreve a entrar a trapo.

  Pues avanzo una idea.

  Si Canarias hubiese entrado en la órbita de ARAGON a finales del Siglo XIV, NO habría habido unión de reinos, España estaría dividida en un mínimo de TRES ESTADOS (ordenados entorno a CASTILLA, ARAGON y PORTUGAL), es más, es posible que NAVARRA perviviera independiente por la pugna entre CASTILLA, ARAGON y FRANCIA.

  Nota: en esta idea no estoy considerando ni a Andorra ni a los territorios ocupados por Francia.

 6. #6
  Avatar de DON COSME
  DON COSME está desconectado Miembro Respetado
  Fecha de ingreso
  23 sep, 06
  Ubicación
  Canarias
  Mensajes
  2,657
  Post Thanks / Like

  Re: La Expedición Militar Mallorquina de 1366 a Canarias

  Libros antiguos y de colección en IberLibro
  Los mallorquines fueron los que llegaron a las Azores, Madeira, Canarias y el Caribe (como probaré más adelante) pero la llegada de los Trastámara a la Corona de Aragón, y el progrom de 1391 (sobre todo este último) cercenaron todas las posibilades de que sus navegaciones atlánticas prosiguiesen. Espero que algún día el archipiélago Balear recupere su orgullo y muestre al mundo que ellos fueron los iniciadores de la gran aventura de la descubierta y llegada a esas tierras del Nuevo Mundo.
  El asesinato y el bautizo obligatorio de los judíos del call de Mallorca hizo que muchos de ellos acabaran emigrando de la isla, y no sabemos cuantos acabaron en Ségres colaborando en la aventura de las navegaciones atlánticas del infante portugués Enrique El navegante, maestre de la Orden de los Caballeros de Cristo que era la continuadora del Temple en Portugal.
  Los portugueses rápidamente colonizaron los archipiélagos atlánticos descubiertos por los mallorquines (excepto Canarias) y tras ellos, los genoveses comenzaron las plantaciones de zafra de azucar en ellos, dedicándose los lusos a costear el continente Africano para intentar llegar a la India de ls especias.
  Canarias representaba un problema singular, primero porque estaba poblada y se necesitaban tropas que Portugal no tenía para su conquista, y como la saca de esclavos en África (y en las propias islas) y el comercio de baratijas por materias de alto precio en la costa africana ya era lo suficientemente rentable dejaron de tener a las Canarias como objeto de conquista. Máxime cuando llegaron a la costa de Ghana y se establecieron en San Jorge de la Mina desde donde las expediciones de oro y otras materias a Lisboa trasformaron su puerto y la ciudad totalmente.
  Pero los mallorquines siguieron mandando expediciones a Canarias a lo largo del siglo XIV, y los andaluces que, siguiendo a los portugueses, se dedicaban también a la saca de esclavos y a la piratería originaron una disputa por la posesión de las islas, disputa que como hemos visto en el post anterior debía resolver el Papa. Uno de los consejeros del Papa era un converso de 1391, hijo de judío converso que fue gran Rabino de Burgos y posteriormente obispo de la misma ciudad; el asesor del Papa era fray Alonso de Cartagena y presentó el llamado derecho de addherencia, por el cual como en la época romana las islas pertenecieron a una parte del Imperio que dependía de la Bética, las islas en el siglo XV debían pertenecer a la Corona de Castilla. El Papa admitió tal argumentación y hubo en Canarias episcopado y hasta un Príncipe de las Afortunadas que jamás piso las islas.
  Por dos veces el maestre de la Orden de los Caballeros de Cristo solicitó a Enrique IV de Castilla (hermano mayor, de padre, de Isabel la Católica) la merced de las islas de La Gomera y El Hierro merced que le fue denegada por el castellano (hemos visto la importancia de tales islas para fijar el punto de partida de la primera expedición colombina) El luso reunió un ejército y se dispuso a la conquista de ambas, pero fue derrotado en batalla naval por el castellano, y ahí acabaron sus pretensiones.
  El hecho de que las Canarias pasasena la Corona de castilla obligó a que los portugueses, al volver sus naves desde el golfo de Guinea, tuviesen que rodearlas dando un rodeo conocido con el nombre de La Volta, (la famosa vuelta que luego utilizó Colón en su Primer Viaje) lo que era muy favorable a las naves andaluzas para que se dedicasen a la piratería y obligaba a los vecinos a hacer cada vez una vuelta más amplia para esquivarlos.

  http://lacomunidad.elpais.com/xpofor...a-el-atlantico-

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Temas similares

 1. La Batalla De BAILÉN
  Por Sant Marti en el foro Historiografía y Bibliografía
  Respuestas: 1
  Último mensaje: 17/02/2012, 16:04
 2. Respuestas: 3
  Último mensaje: 03/04/2011, 16:51
 3. Respuestas: 0
  Último mensaje: 20/11/2006, 12:15
 4. Encíclica del Papa Benedicto XVI
  Por Ordóñez en el foro Política y Sociedad
  Respuestas: 1
  Último mensaje: 09/02/2006, 19:46
 5. Maurras en Cataluña
  Por Ordóñez en el foro Catalunya
  Respuestas: 0
  Último mensaje: 12/09/2005, 18:31

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •