Vic.-
Amb una assistència de tres-cents afiliats, Plataforma per Catalunya va celebrar el seu 3r congrés el passat diumenge 26 de vovembre sota el lema “Anem a més.”

Més informació